Bản tin MẮT THẦN ONLINE

Nơi chia sẻ các kinh nghiệm quản lý và kiểm soát chống thất thoát, gian lận hàng hóa!

Hoạt động quản trị rủi ro rất quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp

Quản trị rủi ro là một trong những hoạt động thường xuyên và quan trọng nhất của doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường đầy rẫy cạnh tranh và biến động như hiện nay.

Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công.

Quản trị rủi ro là một hoạt động cực kỳ cần thiết trong doanh nghiệp
Quản trị rủi ro là một hoạt động cực kỳ cần thiết trong doanh nghiệp (Ảnh: ST)

Nắm bắt được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro, dưới sự chỉ đạo của TKV, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã xây dựng Quy định Quản lý và phòng ngừa rủi ro trong Công ty Than Thống Nhất - TKV kèm theo Quyết định số: 2486/QĐ-VTNC ngày 03/4/2020. Quy định gồm: 06 Chương và 25 Điều.

      Theo đó, hằng năm tất cả các Phòng Ban chuyên môn của Công ty phải xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của Phòng mình phụ trách. Định kỳ trước ngày 25/6 và trước ngày 25/12 hàng năm phải báo cáo bằng văn bản và qua email về Phòng Kế hoạch và QTCP của Công ty để tích hợp trong báo cáo SXKD 6 tháng và cả năm của Công ty, báo cáo TKV.

      Nội dung Quy định bao gồm: mục đích xây dựng quy định, phạm vi áp dụng quy định, trách nhiệm thực hiện của lãnh đạo Công ty, trách nhiệm của các phòng, ban, phân xưởng trong Công ty..vv…nội dung quy trình thực hiện. Nhận diện, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát, phê duyệt biện pháp kiểm soát, theo dõi thực hiện, phụ lục..vv..

      Trong quy định Điều 15 quy định rõ: Phòng Kế hoạch và QTCP của Công ty có nhiệm vụ là đầu mối chủ trì tổng hợp chiến lược quản lý rủi ro tổng thể của Công ty, tích hợp và gắn với việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Phòng TTKT của Công ty có trách nhiệm  thực hiện những nhiệm vụ được giao như: Tham gia xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, kế hoạch quản lý rủi ro, phương án xử lý rủi ro, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định quản lý rủi ro.v.v.. Đồng thời, cũng quy định phân công một Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp công tác Quản lý rủi ro trong Công ty.

      Hiện nay Công ty đã và đang từng bước triển khai các nội dung của Quy định quản lý và phòng ngừa rủi ro. Việc xây dựng Kế hoạch quản lý rủi ro của Công ty (tích hợp và gắn với kỳ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của Công ty hàng năm) được áp dụng thi hành kể từ kỳ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Việc xây dựng Chiến lược quản lý rủi ro của Công ty (tích hợp và gắn với việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty và Tập đoàn) được áp dụng thi hành kể từ kỳ xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn sau năm 2025./.

Theo Kiều Tâm - Than Thống Nhất - TKV

Nguồn: Link gốc

Hãy để Mắt Thần giải quyết vấn đề của bạn

Dùng thử ngay

Hỗ trợ

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Hotline (024)3557.3636

Hãy gọi ngay cho chúng tôi bất cứ lúc nào bạn cần để nhận được tư vấn và thông tin đầy đủ nhất.

E-mail: info@dtctech.vn

Mọi yêu cầu, thắc mắc của bạn hãy gửi về email hỗ trợ để được trả lời một cách nhanh nhất.